Bu Gizlilik Sözleşmesi, Ada Otomasyon ("Şirket") ile (Müşteri/İş Ortağı/Çalışan vb.) arasında aşağıdaki şartlar altında gizlilik ve gizlilik ile ilgili bilgilerin korunmasını düzenlemektedir.

1. Tanım ve Kapsam

a. Taraflar: Bu Gizlilik Sözleşmesi, Şirket ile [Müşteri/İş Ortağı/Çalışan vb.] arasında geçerlidir.

b. Gizli Bilgi: "Gizli Bilgi", taraflardan birine ait olan, işbu Sözleşme'nin kapsamında bulunan, ticari, finansal, teknik veya diğer nitelikte olan, açıkça ticari bir değeri olduğu kabul edilen ve gizli tutulması gereken tüm bilgileri ifade eder.

2. Gizlilik Taahhüdü

a. Taraflar, karşılıklı olarak Gizli Bilgiyi gizli tutmayı ve üçüncü taraflarla paylaşmamayı kabul eder.

b. Gizli Bilgi, sadece belirli bir projenin veya işin gereği olarak ilgili taraflar arasında paylaşılabilir ve yalnızca bu amaca yönelik olarak kullanılabilir.

c. Taraflar, Gizli Bilgiyi, sözleşme sona erdikten sonra dahi gizli tutmayı ve korumayı kabul eder.

3. İstisnalar

Gizli Bilgi, aşağıdaki durumlar dışında üçüncü taraflarla paylaşılamaz:

a. Açık veya genel olarak bilinen bilgiler.

b. Taraflardan biri tarafından bağımsız olarak geliştirilen bilgiler.

c. Yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere uygun olarak, resmi makamların talep ettiği bilgiler.

4. Uygulama

Taraflar, bu Gizlilik Sözleşmesi'nin ihlali durumunda tazminat ve diğer hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar.

5. Geçerlilik ve Sonlandırma

Bu Gizlilik Sözleşmesi, taraflar arasında imzalandığı tarihten itibaren geçerli olacak ve tarafların yazılı olarak onay vermediği sürece devam edecektir. Taraflardan biri, diğerine yazılı bildirimde bulunarak bu Sözleşme'yi sonlandırabilir.

Bu Gizlilik Sözleşmesi, tarafların hak ve yükümlülüklerini bağlayıcıdır.

Ada Otomasyon

Tarih: [Tarih]

[Müşteri/İş Ortağı/Çalışan vb.]

Ad, Soyad :                            Imza: