İletişimi sağlayarak üretim süreçlerini koordine eder.

Makineler arasında iletişim, endüstriyel otomasyonun temel unsurlarından biridir. Bu iletişim, sensörler, kontrol sistemleri ve veri aktarımı yoluyla gerçekleşir. Makineler arasındaki iletişim, üretim süreçlerinin koordinasyonunu sağlar ve verimliliği artırır. Veri paylaşımı sayesinde, üretim hatları daha esnek hale gelir ve hızlı değişikliklere uyum sağlar. İletişim ağı, gerçek zamanlı veri analizi ve izleme için gerekli bilgiyi sağlar, böylece üretim süreçleri daha verimli hale gelir.